Які пільги має дитина-ВПО, яка проживає на підконтрольній території

Документы

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – це діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Законодавством України передбачено для них ряд пільг.
Про деякі з них розповідає директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

З якого віку та які соціальні гарантії та пільги мають діти з числа ВПО?

Опіка держави над дітьми із числа внутрішньо переміщених осіб розпочинається практично із їхнього народження. Так, 16 січня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 474-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», яким зокрема внесено зміни до законів України «Про дитяче харчування», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та передбачено гарантію забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з числа ВПО, які виховуються і навчаються в освітніх закладах, а також забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей другого року життя даної категорії осіб.

Крім зазначених вище, діти з числа ВПО мають право на:
– влаштування у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
– безкоштовний відпочинок, тобто за рахунок держави, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, незаборонених законодавством (стаття 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»).

А чи мають такі діти пільги на навчання під час здобуття ними вищої освіти?

Діти з числа ВПО мають певну підтримку й під час здобуття ними вищої освіти. Так, частиною 15 статті 44 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що держава забезпечує дітям, зареєстрованим як ВПО, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти. Порядок та умови надання такої підтримки затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти».

Чи є вікове обмеження для дитини, яка бажає отримати таку підтримку?

Важливо те, що така підтримка надається не довше, ніж до досягнення особою 23-річного віку.
Однак, надання державної цільової підтримки державним (комунальним) закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти припиняється у разі відрахування особи з такого закладу освіти або надання здобувачу освіти академічної відпустки.

Куди необхідно звернутися для отримання державної цільової підтримки?

Треба звернутися до керівника відповідного професійно-технічного або вищого навчального закладу із заявою, складеною в довільній формі. У ній повинні бути зазначені конкретні види державної цільової підтримки, на які особа претендує. До заяви слід додати завірену в установленому порядку копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

В якому вигляді надається державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти?

Надається така державна цільова підтримка у вигляді:
– повної оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням;
– часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
– соціальної стипендії;
– безоплатного забезпечення підручниками;
– безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
– безоплатного проживання в учнівських гуртожитках або у студентських гуртожитках з пільговою оплатою.

Чи може людина отримати таку державну цільову підтримку, якщо вона уже попередньо скористалася нею, здобуваючи вищу освіту у державному чи комунальному вищому навчальному закладі?

Так, може. Однак за умови, якщо вона за станом здоров’я втратила можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією. Це має бути підтверджено висновком медико-соціальної експертної комісії.

А чи передбачені для дітей з числа ВПО пільги у сфері надання житлово-комунальних послуг?

Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505, передбачено надання щомісячної адресної грошової допомоги, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, ВПО, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення.

Водночас, звертаю увагу, що за рішенням комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, грошова допомога може надаватися ВПО з інвалідністю, їх дітям, дітям з інвалідністю та особам, що здійснюють за ними догляд, які перемістилися з населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Важливою умовою є те, що ці особи не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання, у тому числі через потребу у тривалій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі або третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі із цілодобовим спостереженням або у зв’язку із загрозою насильства чи психологічною травмою.

З якого часу призначається ця допомога?

З дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не довше ніж на шість місяців. Згодом, надавши відповідні документи, можна продовжити її отримання.

Якщо є кілька членів сім’ї ВПО, кому така допомога виплачується?

Зазначу, що грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди у довільній формі про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї.

У якому розмірі виплачується допомога для дітей-ВПО?

Для дітей вона виплачується у таких розмірах:
– для дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, – 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);
– для дітей з інвалідністю – 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На даний час це становить 2129 гривень 40 копійок. Також звертаю увагу, що з липня цього року збільшується розмір прожиткового мінімуму, відповідно і грошової допомоги. Вона становитиме 2225 гривень 60 копійок.

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї, до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю, – 3400 гривень, для багатодітної сім’ї – 5000 гривень. Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

Куди звертатися для отримання такої допомоги?

Для призначення щомісячної адресної допомоги слід звернутися до органу соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування).

Джерело

Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

КИЕВЩИНА
RENOVATION і REPOINT презентували унікальний проект шахової академії в Казахстані

В Астані, де сучасна архітектура стрімко рисує контури майбутнього, починається нова глава в історії казахстанського спорту та освіти. Проект першої шахової академії міжнародного рівня не тільки зміцнює позиції Казахстану на світовій арені, але й вирізняє внесок двох компаній, які використали набуті знання та міжнародний досвід для реалізації амбітного проекту: RENOVATION …

КИЕВЩИНА
Ідентифікація через банк: пенсіонери-ВПО жаліються на припинення виплат

Пенсіонери-переселенці скаржаться, що ідентифікації в «Ощадбанку» недостатньо для продовження виплат. Часто людям доводиться особисто відвідувати сервісний центр ПФУ та писати заяву про відновлення нарахувань. Пенсіонери, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію через АТ «Ощадбанк», мали пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Вона здійснюється через відділення Ощадбанку, особисто в територіальному органі Пенсійного …

КИЕВЩИНА
Як пенсіонерам-ВПО пройти ідентифікацію: покрокова інструкція

Пенсіонери, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію через АТ «Ощадбанк», мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Ідентифікації для пенсіонерів-ВПО необхідна аби надалі отримувати належні виплати/ Ілюстративне фото Ідентифікація проводиться аби й надалі отримувати належні соцвиплати. Підтвердити особу можна наступними способами: — Особисто звернутися до відділення Ощадбанку; — Звернутися …