Site icon Переселенцы

Компенсація витрат власникам житла за розміщення переселенців

Хто може отримати

Повнолітні громадяни України, які безоплатно розмістили у себе  внутрішньо переміщених осіб (ВПО), крім членів своєї сім’ї, а саме: 

З 1 жовтня компенсація надається за розміщення ВПО, які:

Розмір компенсації 

У період з 1 жовтня 2022 р. по 31 березня 2023 р. сума компенсації визначається на рівні 30 гривень за кожен людино-день. (на одну людину за 30 днів – 900 грн, за 31 день – 930  грн).  

Загальна сума компенсації визначається відповідно до кількості людей, які проживають у приміщенні, помножена на кількість днів і суму 30  грн. 

Порахувати, яка буде виплата відповідно до кількості розміщених людей та днів, можна на сайті https://prykhystok.gov.ua/ 

Зверніть увагу! Компенсація надається із дня розміщення переселенців, але не раніше дати оформлення ними довідки ВПО за адресою відповідного жилого приміщення. Тобто, якщо у вас проживають люди, які не стали на облік ВПО, виплати нараховуватися не будуть до того дня, поки вони не отримають довідку ВПО. 

Як оформити компенсацію

Крок 1

Заявіть про готовність розмістити у своєму житлі ВПО:

Наявність відомостей про житлові приміщення у реєстрі житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО не є обов’язковою умовою отримання компенсації.

Крок 2 

Не пізніше наступного робочого дня із дня розміщення ВПО подайте заяву в довільній формі до виконкому місцевої ради, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житла. 

Заяву можна подати в паперовій формі або в електронній формі на електронну адресу, визначену місцевою владою.  

Крок 3

Для отримання компенсації не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подайте до виконавчого органу  місцевої ради, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житла заяву за встановленою формою.

Форма заяви

Заяву можна подати в паперовій формі або в електронній формі на електронну адресу, визначену місцевою владою. 

Для подання заяви приготуйте:

У разі подання заяви в електронній формі додайте електронні копії (фотокопії) цих документів.

В заяві потрібно вказати:

Підписуючи заяву, ви підтверджуєте:

1) факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги; 

2) факт безоплатного проживання за зазначеною адресою внутрішньо переміщених осіб;

3) правильність наданої інформації;

4) згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” на обробку своїх персональних даних та їх передачу до відповідної організації для виплати компенсації.

Заява розглядається виконкомом протягом 5 робочих днів із дня отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.

Зверніть увагу! Поки заява розглядається, уповноважені особи можуть здійснювати (у разі потреби) відвідування  жилого приміщення, зокрема з метою перевірки: 

Компенсація надається виключно у безготівковій формі на вказаний у заяві рахунок.

Гроші мають надходити до кінця місяця з дня закінчення звітного місяця. 

Підстави для відмови 

  1. Недостовірність наданої в заяві інформації.
  2. Невідповідність кількості людино-днів даним, які зазначені у заяві.

Компенсація виплачується за рахунок:

– коштів державного бюджету  (зокрема, резервного фонду бюджету),

– коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,

– іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги,

– добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, 

– інших не заборонених законодавством джерел.

Для консультацій щодо отримання компенсацій телефонуйте за номером 15-45

(працює цілодобово).

 Нормативно-правове регулювання

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 333 “Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”  

Exit mobile version